Sint-Maarten

11 november

Het Sint-Maartenfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd.

Het is de naamdag van Martinus van Tours, en wordt ook wel Sint-Martinus, Sinter Merte of Sinte-mette genoemd. De invulling van dit feest verschilt van streek tot streek.

Tradities

Niet overal wordt Sint-Maarten hetzelfde gevierd. Op sommige plaatsen vinden optochten plaats en in andere worden vreugdevuren ontstoken. Algemeen is de lampionnentocht. Kinderen maken dan kleurrijke lampionnen of hollen suikerbieten uit. Ze gaan met deze lichtjes langs de deuren, en zingen speciale Sint-Maartenliedjes in ruil voor snoep of fruit.


Geschiedenis

Er wordt gespeculeerd over de ontstaansgeschiedenis van het feest. Er wordt vaak verondersteld dat het feest teruggrijpt op een Germaans winterfeest. Ook een zuiver kerkelijke oorsprong in mogelijk. De ontwikkeling tot een algemeen volksfeest is tamelijk recent.

Reserveer je duikcursus voor je op verlof vertrekt ! Ben je op zoek naar een totaal nieuwe ervaring? Heb je plannen om op reis ook onderwater eens een kijkje te gaan nemen? Of ben je al eens de onderwaterwereld gaan ontdekken en wil je hier graag dieper in gaan?
Dan ben je klaar om te starten met je SSI Open Water Diver cursus. Er is geen voorafgaande ervaring met duiken vereist.
Start your dive adventure today ” bel 015/33.61.61

Oorsprong

Er zijn twee standpunten over hoe het Sint-Maarten feest ontstaan is. Een schotse antropoloog veronderstelt een heidense oorsprong: het (heilige) vuur rondragen zou een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel zijn. Andere onderzoekers stellen dat er niets heidens valt op te merken aan het feest. Een Duitse volkskundige meent dat het feest geïntroduceerd is door de kerk.

Moderne onderzoekers houden vaak het midden tussen beide standpunten. Sint-Maarten is een bedelfeest, en deze waren nodig in de moeilijke wintermaanden. Bedeloptochten worden ook gehouden met driekoningen of oudjaar. Het sinterklaasfeest heeft ook kenmerken van een bedelfeest.

Ontwikkeling in de 20e eeuw

Sint-Maarten was als bedelfeest vooral een feest voor de armen. Rijke ouders zagen liever niet dat hun kinderen er aan mee doen. De houding veranderde pas in de jaren 20’ en 30’ van de 20e eeuw. Sint-Maarten werd toen gezien als een mooie, eigen traditie, die behouden moest worden.