Algemene Voorwaarden

Deze diensten worden aangeboden door Netpulse nv ("wij", "ons" of "onze"), gevestigd te Molenstraat 65 - 2840 Rumst, ondernemingsnummer BE0898.485.858. Wij waarderen uw beslissing om gebruik te maken van wettelijke-feestdagen.nl en onze aanvullende producten en diensten, hierna gezamenlijk aangeduid als de "diensten". Deze algemene voorwaarden, verder te noemen de "voorwaarden", zijn opgesteld om de regels die onze relatie met u beheersen, te verduidelijken.

Privacy

Uw privacy is voor ons van groot belang. U kunt ons privacybeleid raadplegen om te begrijpen hoe we uw informatie behandelen wanneer u onze diensten gebruikt. Wij adviseren u dringend dit beleid zorgvuldig te lezen. Door het gebruik van onze diensten stemt u in met het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens door Netpulse nv in overeenstemming met ons privacybeleid.

Vrijwaring

We streven ernaar om onze diensten te allen tijde beschikbaar en zonder significante verstoringen aan te bieden. Echter, we kunnen niet garanderen dat we daarin altijd succesvol zullen zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, zijn Netpulse nv en onze directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, of voor gederfde winst of inkomsten, direct of indirect, of voor verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit: (A) uw toegang tot, gebruik van of onvermogen om de diensten te gebruiken; (B) het gedrag of de inhoud van andere gebruikers of derden op of via de diensten.

Slotbepalingen

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en wettelijke-feestdagen.nl en hebben voorrang op eventuele eerdere overeenkomsten. Deze voorwaarden creëren geen enkel recht voor, noch dragen ze enig recht over aan enige derde begunstigden. Het niet afdwingen van enige bepaling in deze voorwaarden door ons mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van dergelijke bepaling. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Contact

wettelijke-feestdagen.nl verwelkomt uw opmerkingen, vragen en suggesties. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen via email info@netpulse.be